Spillowend um Hass-Kaff

Spillowend um Hass-Kaff

Freides, de 26 Abrëll | um 19 Auer

Dir kennt gäre Spiller matbréngen an Owesdecidéiere mir dann zesumme wat gespilltgëtt!

Dobäi sinn a matspillen ass GRATIS!

Fir de klengen Honger maache mirEisekuchen.

an der Haffstiffchen um Kass-Haff
187A rue de Luxembourg
L-7540 Rollingen (Mersch)