Kass-Haff

De Kass-Haff ass een biologesch-dynamesch geféierten Haff, deen sech als méi versteet, wéi nëmmen een Bauerenhaff. Ethesch, sozial an spirituell Iwwerleeungen fléissen an een gemeinsamen Projet. Eng Plaz mat enger ganz besonnescher Atmosphär.

Kommt eis ouni Umeldung zu all Zäit besichen an zéckt net, Iech fir all är Froen bei eis ze mellen.

Tom Kass & Anja Staudenmayer

[Version française ci-dessous]

Wéi mir der Wantersonnewend an Chrechtdaag entgéint kommen, gi mir duerch déi däischtersten Deeg vum Joer. Gläichzäiteg ass et eng gutt Zäit fir Är Wäermt a bannescht Luucht ze verbreeden: aneren ze hëllefen, déi an Nout z’erreechen, all Dag de Som vun enger solidarescher Zukunft ze séien. Et steet an eiser Muecht, duerch d’Liicht vun eisem Häerz, de Wee ze erhellen, op deem jiddfereen kann hellefen duerch seng gudd Intentiounen, Iddien a Projeten eng méi gerecht a generéis Welt opzebauen. 🎄✨

An dëser besonnescher Zäit vum Joer appelléiere mir un Är Generositéit fir eis iwwer eng Cofinancement-Platform z’ënnerstëtzen déi mir just lancéiert hunn: https://opencollective.com/kass-haff

🌱 Kass-Haff ass, wéi di ganz Bio-Landwirtschaft an de Liewensmëttelsecteur, vun der aktueller Wirtschafts- an Energiekriis betraff. Also, wëlle mir eis aner Aktivitéiten stäerken an diversifizéieren (pädagogesch Touren um Bauerenhaff, Locatioun fir soziokulturell Evenementer, handwierklech Aktivitéiten). Dëst erlaabt eis, méi wirtschaftlech Widderstandsfäegkeet a Synergie mat existéierenden Aktivitéiten ze kreéieren.

Mir wëllen och d’Wuelbefannen vun eisen Déieren verbesseren an eis Infrastrukturen un eis aktuell Besoin’en upassen.

🕯️ Fir dëse neien Erausfuerderunge gerecht ze ginn an dës positiv Transformatioun vum Kass-Haff z’erméiglechen, brauche mir Är Ënnerstëtzung. Mir gleewen datt eis Missioun: „D’Reappropriatioun vun enger „lieweger Landwirtschaft“ ze förderen!” hëlleft eng méi nohalteg Gesellschaft an eng besser Zukunft fir nei Generatiounen opzebauen.

Am Cader vun dëser Campagne appelléieren mir un d’Allgemengheet fir eis Projet’en z’ënnerstëtzen:

– D’Wuelbefannen vun eisen Déieren verbesseren; 🐄

– Nei Handwierksaktivitéiten entwéckelen (Bäckerei, pädagogesche Geméisgaart, Café um Bauerenhaff); 🥖

– Eis pädagogesch Raim renovéieren. 👪

🙏 Entdeckt eis Projeten op: https://opencollective.com/kass-haff

LOSST MIR ZESUMMEN D’LANDWIRTSCHAFT VUN DER ZUKUNFT (NÉI)DENKEN! 👩‍🌾

———-

A l’approche de Noël et du solstice d’hiver, nous entrons dans les journées les plus sombres de l’année. C’est en même temps une période propice pour diffuser sa chaleur et lumière intérieure : aider autrui, tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, semer chaque jour les graines d’un futur solidaire. Nous avons tous le pouvoir d’éclairer, via la lumière de notre cœur, un chemin où chacun peut tisser, via ses intentions, ses idées et projets, un monde plus juste et généreux. 🎄✨

Aujourd’hui, Kass-Haff lance une campagne de financement participatif et nous faisons appel à votre générosité pour nous soutenir via une plateforme de donation : https://opencollective.com/kass-haff

🌱 Comme l’ensemble du secteur de l’agriculture et de l’alimentation bio, nous sommes impactés par les crises économiques et énergétiques actuelles. Nous souhaitons donc renforcer et diversifier nos autres activités : visites pédagogiques de la ferme, location pour des évènements socio-culturels, activités artisanales. Ceci nous permettra de créer plus de résilience économique et de synergie avec les activités déjà existantes. Nous souhaitons également améliorer le bien-être de nos animaux et adapter nos infrastructures pour répondre à nos besoins actuels.

🕯️ Pour répondre à ces nouveaux enjeux et permettre cette transformation positive de Kass-Haff, nous avons besoin de votre soutien. Nous croyons que notre mission : „Favoriser la réappropriation d’une “agriculture vivante!“ permet de construire une société plus durable et un avenir meilleur pour les nouvelles générations.

Avec cette campagne de financement participatif, nous appelons le grand public à soutenir le déploiement de nos projets :

– Améliorer le bien-être de nos animaux ; 🐄

– Développer de nouvelles activités artisanales (boulangerie, potager didactique, café à la ferme) ; 🥖

– Rénover nos espaces pédagogiques. 👪

🙏 Découvrez nos projets sur : https://opencollective.com/kass-haff

(RE)PENSONS ENSEMBLE L’AGRICULTURE DU FUTUR ! 👩‍🌾

Crédit photo : https://www.facebook.com/nastia.cat